Michał: 603-192-215         Edyta: 603-882-215          mebledka@wp.pl

Opis projektu

TYTUŁ PROJEKTU: „Wsparcie i doposażenie firmy MEBLE-EDKA w zakresie kapitału obrotowego”
CEL PROJEKTU: Celem projektu jest utrzymanie Działalności przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami epidemii COVID 19 i dalszy jego rozwój.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: RPLD.02.03.01-10-2456/20 2020.11.01-2021.01.31
DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 23 535,33 PLN
BENIFICJENT: Edyta Tokarska „MEBLE-EDKA”